17 เม.ย.63 นพต.รุ่น 5/2517 ค่ายเสนีย์รณยุทธ์ จัดสร้างผ้าป่าสามัคคีร่วมสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ
ทอดถวายวัดศรีแก้ววนาราม บ.แสนประเสริฐ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ จำนวนเงิน 112,482.-บาท.

 

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว