27 ก.ค.62 นพต.5/17 เที่ยวชะอำ จ.เพชรบุรี

      เพื่อนเราที่จะไปเที่ยวทะเลพบปะกับเพื่อนที่อยูทางทะเลมี 2 ท่าน มี สมศักดิ์( โจ)และก็ สรพ้ฒน์ เราได้โอกาสนี้พอดีกอดคอเพื่อนๆ 5/17 ทางภาคอีสานไปล่องทางทะเลบ้างก็มีดังนี้.
1. พตท.เลื่อนฤทธิ์ จำปา
2. พตท.สุวพันธ์ โชตน์วีรภัทร
3. พตท.โจม แข็งแรง
4. พตท.ทวี สาวิสิทธิ์
5. พตท.สงบ คำญา
6. พตท.มนตรี เชียวอากาศยาน
7. ผอ.เชิดชัย เรียบร้อย
8. รตท.สำราญ ฮองสาขำ
9. รตท.วีระศักดิ์ มะลิวัลย์
10. รตท.ดิเรก ศรีมาฤทธิ
11. นายกฯ เหมฤทธิ์ ฤทธิ์มหา
12. รตท.ศิริศ้กดิ์ คำภูแก้ว
13. รตท.ประพัฒน์ อุดามาลย์
14 รตท.วิรัช ภาวงศ์
15. รตท.สุริยา หมื่นชำนาญ
16. รตท.สมเดช เมตุลา
17. รตท.สมพร ชาภูบาล
18. ด.ต.สุรพงษ์ พนมพรรณ มุกดาหารนิวส์
19. รตท.สมชาย ดวงจันทร์ทิพย์
20. ดต.สุรพล มาตราช
       รถที่จะเดินทางไปเที่ยวทะเลในครั้งนี้จะมาจอดรอรับเพื่อนๆพร้อมครอบครัวที่ค่ายเสนีย์รณยุทธ อุดรฯใน 26 กค.62 เวลาประ        มาณ 16.30 น.ขอให้เพื่อนเราไปขึ้นรถได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว มีอะไรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้เพื่อนๆทราบทางนี้..
ขอบคุณเพื่อนอีกครั้งที่มอบความไว้วางใจ...
1 กค.62

ลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว