26 ก.พ.63 "จังหวัด มุกดาหาร : ยังปลอดไวรัสโควิด 19 ( covid-19) "

         เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 63 ที่ห้องประชุมพุทธรักษา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมุกดาหาร เพื่อติดตามสถานการณ์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ที่ประชุมรับทราบมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขให้เพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตราย ซึ่งจะต้องเพิ่มความเข้มในการคัดกรองผู้ป่วย และการควบคุมโรคให้มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว มากขึ้น
         นายแพทย์ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ชี้แจงว่า ขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนมั่นใจ และอย่าตื่นตระหนกกับข่าวที่มีการแชร์ผ่านสื่อโซเชียล โดยเฉพาะ การนำเสนอภาพข่าวบุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดมุกดาหาร สวมใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วย เพราะการสวมใส่ชุดป้องกันดังกล่าว เป็นมาตรการปกติในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงทุกราย ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการตรวจะเป็นผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่การใส่ชุดของบุคลากรทางการแพทย์ดังกล่าว เป็นมาตรการป้องกันปกติ ของกระทรวงสาธารณสุขที่บุคลากรทางการแพทย์จะต้องปฎิบัติ สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จังหวัดมุกดาหาร ยังไม่มีผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่อย่างใด
         ในด้านการสื่อสารกับประชาชนนั้น นายแพทย์ สสจ.มุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดมุกดาหาร จะไม่มีการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อไวรัสแต่อย่างใด ขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนเข้าใจ และช่วยกันประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ หากมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นจริง โดยเฉพาะกรณีดังกล่าว ผ่านสื่อโซเชียล
         ทั้งนี้ในการสื่อสารสู่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 นั้น จะเป็นไปตามมาตรการที่เหมาะสม เพื่อเป็นเอกภาพ จะเป็นหน้าที่การสื่อสารให้ประชาชนทราบจากส่วนกลาง ซึ่งข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.พ. มีผู้ติดเชื้อไวรัสที่รักษาตัวในประเทศไทย จำนวน 37 คน.

สวท.มุกดาหาร ภาพ/ข่าว

กลับหน้าแรก กลับหัวข้อข่าว